Bài pháp thoại Tăng Pháp Yết Ma do Thượng tọa Thích Thiện Thuận giảng tại chùa Đại Tòng Lâm (Bà Rịa Vũng Tàu) ngày 15-06-2019

video

Bài liên quan