Bài pháp thoại “Tập Yêu Thương Theo Lời Phật Dạy” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM) trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 38, ngày 23/02/2014 (24/01/Giáp Ngọ)

Download MP3

Bài liên quan