Bài pháp thoại Tiếng Chuông Thức Tỉnh do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Hoằng Pháp, Tp Hồ Chí Minh trong khóa tu 1 ngày an lạc

video