Bài thuyết pháp “Tìm Hạnh Phúc Nơi Đâu” được Đại Đức giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Bà Đà (Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng)

video