Bài pháp thoại Tình Người Phật Tử Phần 2 do thượng tọa Thích Thiện Thuận giảng tại chùa Nguyên Ngộ (Quận 12 – HCM), ngày 07-10-2018

video
&t=18s