Bài giảng TT Thích Thiện Thuận 2018: Tình Yêu Thương. Thuyết giảng tại Tịnh Xá Ngọc Quy (Quận 7, HCM), ngày 04-04-2018

Bài liên quan