Bài pháp thoại Trái Tim Và Cuộc Sống do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Tịnh Xá Trung Tâm trong khóa tu bát quan trai

video