Pháp thoại “Tuệ Giác Qua Bờ 1” được đại đức giảng sư Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 24/12/2016 tại tu viện Trúc Lâm (Canada)

Bài liên quan