Bài pháp thoại Uống Nước Nhớ Nguồn do Thượng Tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Trúc Lâm, Bình Phước trong khóa tu phật thất

video