Bài pháp thoại Vài ý kiến về Tịnh Độ Tông do Thầy Thích Thiện Thuận giảng tại chùa Xá Lợi (Quận 3, HCM) ngày 24-11-2019

Bài liên quan