Bài pháp thoại Về Nơi Cuối Cùng do Giảng Sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Từ Ân, Tuy An – Phú Yên trong buổi chia sẻ phật pháp nhân ngày vía đức phât A Di Đà

video