Bài pháp thoại Thầy Thích Thiện Thuận 2017 mới nhất: Vì Cái Gì ? Phần 1. Thuyết giảng tại chùa Xá Lợi (89B Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, HCM), ngày 25/06/2017

video