Bài pháp thoại Vì Cái Gì? Phần 2 do Thượng Tọa Thích Thiện Thuận giảng tại chùa Xá Lợi (Quận 3, HCM), năm 2017

video