Bài pháp âm Vì Sao Ta Khổ do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Phước Khánh, huyện Long Điền, TP Cần Thơ trong buổi thuyết giảng phật pháp

video