Pháp thoại Với Cả Tâm Tình Kính Dâng Cha Mẹ do TT. Thích Minh Thành giảng trong khóa tu Ngày An Lạc lần 26, tại chùa Giác Ngộ, ngày 20-08-2017

Bài liên quan