Bài pháp thoại Người Xuất Gia Gương Mẫu do Sư Cô Thích Nữ Như Lan giảng tại CHÙA HƯNG THIỀN (X. Mỹ Hội – H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp), ngày 13/07/2017

video

Bài liên quan