Pháp thoại Vu Lan Báo Hiếu do ĐĐ Thích Pháp Hòa giảng tại chùa Giác Lâm (Hoa Kỳ), ngày 26-08-2017 nhân Đại Lễ Vu Lan 2017

Bài liên quan