Bài thuyết pháp “Ý Nghĩa Chuyển Pháp Luân” được Đại Đức giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Phật Học Xá Lợi (89 B Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP Hồ Chí Minh)

Bài liên quan