Bài pháp thoại Ý nghĩa nghi thức thí thực cô hồn (phần cuối) do Thầy Thích Thiện Thuận giảng tại Viện Chuyên Tu Đồng Nai ngày 21-04-2019

Bài liên quan