kinh luat luan 26

Luận Tụng Chỉ Quán Môn

Thế Thân Bồ Tát tạo, Đường Nghĩa Tịnh dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển
kinh luat luan 13

Luận Câu Xá – Phẩm 4: Phân Biệt Nghiệp

Đại cương về Luận Câu Xá Hòa thượng Thích Thiện Siêu Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, PL. 2543 - TL. 1999 *** LUẬN BẢN IV. PHẨM PHÂN BIỆT NGHIỆP Trước đây phẩm Thế...
kinh luat luan 40

Bài Tán Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa (Bản 2)

Bài Tán Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Đường Viên Trắc soạn Bản Việt dịch của Thích Bảo Lạc *** Nay giải thích Kinh Bát Nhã chia thành bốn mục: 1. Trước...
kinh luat luan 7

Pháp Yếu Tu Tập Tọa Thiền Chỉ Quán

Tùy Trí ỷ thuật, Việt dịch: Thích Thanh Từ
phap bao 5

Luận Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn

Đường Huệ Hải Soạn. Bản Việt dịch của Thích Thanh Từ
kinh luat luan 34

Luận Duy Thức

Thiên Thân Bồ Tát tạo, Hậu Ngụy Cù Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Hồng
kinh luat luan 41

Luận Thủ Trượng

Thích Ca Xưng tạo, Đường Nghĩa Tịnh dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển
kinh luat luan 33

Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn

Đại Sư Thật Hiền soạn. Việt dịch: Thích Trí Quang
kinh luat luan 33

Luận Tịnh Độ Thập Nghi

Tùy Trí ỷ Thuyết. Bản Việt dịch của Thích Thiền Tâm
phap bao 9

Thiền Tông Khảo Luận

Thiền Tông Khảo Luận Hư Thân Huỳnh Trung Chánh *** Phần 1. Đại Cương I. Định nghĩa: 1. Thiền: thiền viết đầy đủ là thiền na, phiên âm từ phạn ngữ dhyana, có nghĩa...
kinh luat luan 11

Luận Thích Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Viên Tập Yếu Nghĩa

Luận Thích Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Viên Tập Yếu Nghĩa Tam Bảo Tôn Bồ Tát tạo, Đại Vực Long Bồ Tát tạo bổn luận, Tống Thi Hộ đẳng...
phap bao 16

Giảng Luận Và Giải Thích Luận Nhiếp Đại Thừa

Thế Thân Bồ Tát tạo, Tùy Cấp Đa Cộng Hành Củ Đẳng dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Hồng
phap bao 5

Luận Đại Thừa Khởi Tín

Mã Minh Bồ Tát tạo, Lương Chơn Đế dịch. Bản Việt dịch (1) của Tâm Minh Lê Đình Thám. Bản Việt dịch (2) của Nguyên Hồng
phap bao 13

Thành Thật Luận – Quyển 4

THÀNH THẬT LUẬN Ngài HA-LÊ BẠT-MA tạo Đời Diêu Tần Ngài TAM TẠNG CỰU MA LA THẬP dịch sang Hán Văn Dịch giả: Tỳ-kheo Thích Trí Nghiêm *** Quyển Thứ 4 PHẨM PHI-BỈ-CHỨNG THỨ 40 Đáp:...
kinh luat luan 21

Luận Nhiếp Đại Thừa

Vô Trước Bồ Tát tạo, Trần Chơn Đế dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Hồng
phap bao 11

Thành Thật Luận – Quyển 10

THÀNH THẬT LUẬN Ngài HA-LÊ BẠT-MA tạo Đời Diêu Tần Ngài TAM TẠNG CỰU MA LA THẬP dịch sang Hán Văn Dịch giả: Tỳ-kheo Thích Trí Nghiêm *** Quyển Thứ 10 PHẨM TAM-NGHIỆP THỨ 119 Trong...
phap bao 13

Chứng Đạo Ca

Tác giả: Sa-môn Huyền Giác đời Đường. Việt dịch: Nguyên Thuận
kinh luat luan 14

Vi Diệu Pháp – Bộ Song Đối tập 3

Vi Diệu Pháp - Bộ Song Đối tập 3 Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** VIII. Tâm Song (Cittayamakaṃ) (Abhidhammatthasangaha) XIỂN THUẬT PHẦN NGƯỜI (Puggalavāruddeso) NGƯỜI NÀO TÂM ÐANG SANH CHƯA DIỆT...
kinh luat luan 1

Thiên Thân Tịnh Độ Luận

Tác giả:  Thiên Thân Tôn Giả. Dịch từ Hoa Ngữ: Hisao Inagaki. Chuyển ngữ:  Tuệ Uyển
kinh luat luan 36

Vi Diệu Pháp – Bộ Vị Trí tập 3

Vi Diệu Pháp - Bộ Vị Trí Tập 3 Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** Lời Nói Ðầu (Abhidhammatthasangaha) Bộ Vị Trí (Paṭṭhāna) trong tạng Vi Diệu Pháp gồm có sáu quyển,...

Bài mới

Xem nhiều