kinh luat luan 20

Luận Thích Kinh Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa

Luận Thích Kinh Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa Vô Trước Bồ Tát tạo Tụng Thế Thân Bồ Tát Thích Đường Nghĩa Tịnh dịch Bản Việt dịch...
phap bao 5

Luận Đại Thừa Khởi Tín

Mã Minh Bồ Tát tạo, Lương Chơn Đế dịch. Bản Việt dịch (1) của Tâm Minh Lê Đình Thám. Bản Việt dịch (2) của Nguyên Hồng
phap bao 8

Thành Thật Luận – Quyển 16

THÀNH THẬT LUẬN Ngài HA-LÊ BẠT-MA tạo Đời Diêu Tần Ngài TAM TẠNG CỰU MA LA THẬP dịch sang Hán Văn Dịch giả: Tỳ-kheo Thích Trí Nghiêm *** Quyển Thứ 16 PHẨM TAM-THIỀN THỨ 167 Lìa...
kinh luat luan 16

Luận Về Đại Thừa Duyên Sanh

Uất Lăng Ca tạo, Đường Bất Không dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển
phap bao 5

Bồ Đề Tâm Ly Tướng Luận

Tác-giả: Long-Thọ Bồ-Tát. Hán-dịch: Ngài Thí-Hộ. Việt-dịch: Thích Tâm Châu
kinh luat luan 32

Luận Kim Cang Đỉnh Du Già Trung Phát Tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề

Đường Bất Không dịch. Việt dịch (1) của Thích Như Điển. Việt dịch (2) của Huyền Thanh. Việt dịch (3) của Nguyên Hồng
phap bao 6

Vi Diệu Pháp – Bộ Vị Trí tập 4

Vi Diệu Pháp - Bộ Vị Trí Tập 4 Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** Lời Nói Ðầu (Abhidhammatthasangaha) Bộ Vị Trí (Paṭṭhāna) quyển IV lại tiếp tục được in ra, do...
kinh luat luan 41

Luận Hồi Tránh

Long Thọ Bồ Tát tạo, Hậu Ngụy Tỳ Mục Trí Tiên Cộng Cù Đàm Lưu Chi dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển
kinh luat luan 40

Bài Tán Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa (Bản 2)

Bài Tán Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Đường Viên Trắc soạn Bản Việt dịch của Thích Bảo Lạc *** Nay giải thích Kinh Bát Nhã chia thành bốn mục: 1. Trước...
kinh luat luan 7

Vi Diệu Pháp – Bộ Song Đối tập 4

Vi Diệu Pháp - Bộ Song Đối tập 4 Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** X. Quyền Song (Indriyayamakaṃ) (3) (Abhidhammatthasangaha) (tiếp theo Phần Chuyển Biến - Pavattivāro) NHÃN QUYỀN TỪNG SANH...
kinh luat luan 34

Luận Phân Biệt Công Đức

Luận Phân Biệt Công Đức Phân Biệt Công Đức Luận Thất dịch Phụ Hậu Hán Lục Việt dịch: Nguyên Huệ *** QUYỂN 1 Kệ thứ nhất được lập đã nói: “Tôn giả Ca-diếp đã tư...
phap bao 11

Thành Thật Luận – Quyển 10

THÀNH THẬT LUẬN Ngài HA-LÊ BẠT-MA tạo Đời Diêu Tần Ngài TAM TẠNG CỰU MA LA THẬP dịch sang Hán Văn Dịch giả: Tỳ-kheo Thích Trí Nghiêm *** Quyển Thứ 10 PHẨM TAM-NGHIỆP THỨ 119 Trong...
kinh luat luan 10

Luận Tam Pháp Độ

Luận Tam Pháp Độ Tam Pháp Độ Luận Đông Tấn Tăng Già Đề Bà dịch Việt dịch: Nguyên Huệ *** QUYỂN THƯỢNG Phẩm 1: ĐỨC Biết sinh khổ vô lượng Thiện tịch hướng an lạc Do thương xót...
kinh luat luan 4

Giảng Giải Kinh Viên Giác

Minh Đức Thanh Giải. Bản Việt dịch của Thích Huyền Vi
kinh luat luan 30

Luận Bồ Tát Bổn Sanh Man

Luận Bồ Tát Bổn Sanh Man Tống Thiệu Đức Huệ Tuân Đẳng dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Đảnh lễ Nhất Thiết Trí Đức viên dung lặng...
phap bao 11

Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn

Thiên Thân Bồ Tát tạo, Đường Huyền Tráng dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Thuận
kinh luat luan 3

Thành Thật Luận – Quyển 2

THÀNH THẬT LUẬN Ngài HA-LÊ BẠT-MA tạo Đời Diêu Tần Ngài TAM TẠNG CỰU MA LA THẬP dịch sang Hán Văn Dịch giả: Tỳ-kheo Thích Trí Nghiêm *** Quyển Thứ 2 PHẨM CÁT TƯỜNG THỨ...
kinh luat luan 32

Bửu Tạng Luận

Tác Gỉa: Đại Sư Tăng Triệu. Việt dịch: Hoà Thượng Thích Duy Lực
kinh luat luan 19

Thành Thật Luận – Quyển 19

THÀNH THẬT LUẬN Ngài HA-LÊ BẠT-MA tạo Đời Diêu Tần Ngài TAM TẠNG CỰU MA LA THẬP dịch sang Hán Văn Dịch giả: Tỳ-kheo Thích Trí Nghiêm *** Quyển Thứ 19 PHẨM TRÍ-TƯỚNG TRONG TRÍ LUẬN...
kinh luat luan 18

Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học

Pháp Xưng Bồ Tát tạo Tống Pháp Hộ Đẳng dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Bài mới

Xem nhiều