phap bao 13

Sớ Luận Toát Yếu Kinh Kim Cang Bát Nhã

Sớ Luận Toát Yếu Kinh Kim Cang Bát Nhã  Đường Tông Mật thuật Tống Tử Tuyền Trị Định Bản Việt dịch của Thích Bảo Lạc *** QUYỂN 1 Lời Tựa Gương lòng vốn tịnh, hình...
kinh luat luan 20

Luận Đại Trí Độ (Trọn bộ 5 tập)

Long Thọ Bồ Tát tạo Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch. Bản Việt dịch của Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
kinh luat luan 1

Tây Phương Hiệp Luận

Minh Viên Hoằng Đạo soạn. Bản Việt dịch của Thích Trí Thông
phap bao 16

Giảng Luận Và Giải Thích Luận Nhiếp Đại Thừa

Thế Thân Bồ Tát tạo, Tùy Cấp Đa Cộng Hành Củ Đẳng dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Hồng
kinh luat luan 28

Kim Cương Bát Nhã Luận

Vô Trước Bồ Tát tạo, Tùy Đạt Ma Cấp Đa dịch. Nguyên Huệ Việt dịch
kinh luat luan 40

Luận Câu Xá – Phẩm 2: Phân Biệt Căn

Đại cương về Luận Câu Xá Hòa thượng Thích Thiện Siêu Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, PL. 2543 - TL. 1999 *** LUẬN BẢN II. PHẨM PHÂN BIỆT CĂN Phẩm này gồm 47...
kinh luat luan 41

Thành Thật Luận – Quyển 18

THÀNH THẬT LUẬN Ngài HA-LÊ BẠT-MA tạo Đời Diêu Tần Ngài TAM TẠNG CỰU MA LA THẬP dịch sang Hán Văn Dịch giả: Tỳ-kheo Thích Trí Nghiêm *** Quyển Thứ 18 PHẨM THIỆN-GIÁC THỨ 183 Xuất-giác:...
kinh luat luan 8

Luận Vô Tâm

Khuyết danh. Bản Việt dịch của Thích Đắc Pháp
kinh luat luan 20

Vi Diệu Pháp – Bộ Vị Trí tập 1

Vi Diệu Pháp - Bộ Vị Trí Tập 1 Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** Tựa (Abhidhammatthasangaha) Paṭṭhāna: Tàu âm là Phát-thú, dịch chữ là Vị Trí hay Xứ Luận, là bộ...
phap bao 14

Đại Thừa Tuyệt Đối Luận

Tác Giả: Nguyệt Khuê Thiền Sư. Việt Dịch: Thích Duy Lực
phap bao 1

Tán Thuật Kinh Kim Cang Bát Nhã

Tán Thuật Kinh Kim Cang Bát Nhã  Đường Khuy Cơ soạn Bản Việt dịch của Thích Bảo Lạc *** Tựa Kinh Bát Nhã gồm 600 quyển, lấy Kim Cang làm tinh yếu, vì chỗ...
kinh luat luan 9

Thắng Pháp Tập Yếu Luận tập 2

Thắng Pháp Tập Yếu Luận tập 2 Dịch giả: Thích Minh Châu *** Lời Nói Đầu Bản dịch quyển "Abhidhammasangaha" (Thắng Pháp Tập Yếu Luận) tập II nay mới được in xong,...
phap bao 11

Thành Thật Luận – Quyển 10

THÀNH THẬT LUẬN Ngài HA-LÊ BẠT-MA tạo Đời Diêu Tần Ngài TAM TẠNG CỰU MA LA THẬP dịch sang Hán Văn Dịch giả: Tỳ-kheo Thích Trí Nghiêm *** Quyển Thứ 10 PHẨM TAM-NGHIỆP THỨ 119 Trong...
kinh luat luan 26

Vi Diệu Pháp – Bộ Pháp Trụ

Vi Diệu Pháp - Bộ Pháp Trụ Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** Lời Giới Thiệu (Abhidhammatthasangaha) Dhammasangani là Bộ sơ khởi của Tạng Abhidhamma, dung chứa các mātikā, là căn bản...
kinh luat luan 25

Đại Thừa Khởi Tín Luận

HT Thích Trí Quang dịch giải
kinh luat luan 27

Thiền Ba La Mật

Tùy Trí ỷ Thuyết, Việt dịch: Thích Đạt Ma Ngộ Nhất
kinh luat luan 33

Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn

Đại Sư Thật Hiền soạn. Việt dịch: Thích Trí Quang
kinh luat luan 41

Vi Diệu Pháp – Bộ Phân Tích

Vi Diệu Pháp - Bộ Phân Tích Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** Lời Tựa (Abhidhammatthasangaha) VÔ TỶ PHÁP TẠNG (Abhidhamma Piṭaka) gồm có 7 bộ. Bộ Vibhaṅga nầy là bộ thứ...
phap bao 9

Thiền Tông Khảo Luận

Thiền Tông Khảo Luận Hư Thân Huỳnh Trung Chánh *** Phần 1. Đại Cương I. Định nghĩa: 1. Thiền: thiền viết đầy đủ là thiền na, phiên âm từ phạn ngữ dhyana, có nghĩa...

Bài mới

Xem nhiều