phap bao 16

Thành Thật Luận – Quyển 8

THÀNH THẬT LUẬN Ngài HA-LÊ BẠT-MA tạo Đời Diêu Tần Ngài TAM TẠNG CỰU MA LA THẬP dịch sang Hán Văn Dịch giả: Tỳ-kheo Thích Trí Nghiêm *** Quyển Thứ 8 PHẨM TAM-NGHIỆP THỨ 100 Hỏi: Trong...
phap bao 1

Giải Nghĩa Kinh Kim Cang

Giải Nghĩa Kinh Kim Cang Kim Cang Kinh Giải Nghĩa Đường Huệ Năng Giải Nghĩa Bản Việt dịch của Nguyên Hiển *** Kinh Kim Cương lấy vô tướng làm tông, vô trụ làm thể, diệu...
kinh luat luan 19

Thành Thật Luận – Quyển 19

THÀNH THẬT LUẬN Ngài HA-LÊ BẠT-MA tạo Đời Diêu Tần Ngài TAM TẠNG CỰU MA LA THẬP dịch sang Hán Văn Dịch giả: Tỳ-kheo Thích Trí Nghiêm *** Quyển Thứ 19 PHẨM TRÍ-TƯỚNG TRONG TRÍ LUẬN...
phap bao 5

Luận Tịnh Độ

Đường Ca Tài soạn. Bản Việt dịch của Giới Niệm - Diệu Thảo - Chúc Đức
phap bao 2

Luận Bản Nhân Minh Chánh Lý Môn

Đại Vực Long Bồ Tát tạo, Đường Huyền Tráng dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển
phap bao 12

Luận về Tam Di Để Bộ

Thất dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển
kinh luat luan 30

Thành Thật Luận – Quyển 9

THÀNH THẬT LUẬN Ngài HA-LÊ BẠT-MA tạo Đời Diêu Tần Ngài TAM TẠNG CỰU MA LA THẬP dịch sang Hán Văn Dịch giả: Tỳ-kheo Thích Trí Nghiêm *** Quyển Thứ 9 PHẨM NGŨ-GIỚI THỨ 109 Đức...
kinh luat luan 32

Luận Kim Cang Đỉnh Du Già Trung Phát Tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề

Đường Bất Không dịch. Việt dịch (1) của Thích Như Điển. Việt dịch (2) của Huyền Thanh. Việt dịch (3) của Nguyên Hồng
kinh luat luan 4

Giảng Giải Kinh Viên Giác

Minh Đức Thanh Giải. Bản Việt dịch của Thích Huyền Vi
kinh luat luan 38

Thành Thật Luận – Quyển 20

THÀNH THẬT LUẬN Ngài HA-LÊ BẠT-MA tạo Đời Diêu Tần Ngài TAM TẠNG CỰU MA LA THẬP dịch sang Hán Văn Dịch giả: Tỳ-kheo Thích Trí Nghiêm *** Quyển Thứ 20 PHẨM TAM TUỆ THỨ...
kinh luat luan 7

Pháp Yếu Tu Tập Tọa Thiền Chỉ Quán

Tùy Trí ỷ thuật, Việt dịch: Thích Thanh Từ
phap bao 11

Thành Thật Luận – Quyển 10

THÀNH THẬT LUẬN Ngài HA-LÊ BẠT-MA tạo Đời Diêu Tần Ngài TAM TẠNG CỰU MA LA THẬP dịch sang Hán Văn Dịch giả: Tỳ-kheo Thích Trí Nghiêm *** Quyển Thứ 10 PHẨM TAM-NGHIỆP THỨ 119 Trong...
phap bao 10

Luận Câu Xá – Phẩm 6: Phân biệt hiền thánh

Đại cương về Luận Câu Xá Hòa thượng Thích Thiện Siêu Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, PL. 2543 - TL. 1999 *** LUẬN BẢN VI. PHẨM PHÂN BIỆT HIỀN THÁNH Phẩm Hiền Thánh...
kinh luat luan 41

Thành Thật Luận (Trọn bộ 20 quyển)

Hán dịch: Cưu Ma La Thập. Việt dịch: Thích Trí Nghiêm
kinh luat luan 26

Vi Diệu Pháp – Bộ Pháp Trụ

Vi Diệu Pháp - Bộ Pháp Trụ Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** Lời Giới Thiệu (Abhidhammatthasangaha) Dhammasangani là Bộ sơ khởi của Tạng Abhidhamma, dung chứa các mātikā, là căn bản...
kinh luat luan 25

Đại Thừa Khởi Tín Luận

HT Thích Trí Quang dịch giải
phap bao 5

Luận Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn

Đường Huệ Hải Soạn. Bản Việt dịch của Thích Thanh Từ

Bài mới

Xem nhiều