Trang Chủ Danh mục Thân An – Minh Quý

Danh mục: Thân An – Minh Quý

kinh luat luan 29

Kinh Mười Danh Hiệu Của Phật

Tống Thiên Tức Tai dịch. Bản Việt dịch (1) của Nguyên Thuận. Bản Việt dịch (2) của Thân An - Minh Quý
kinh luat luan 2

Kinh Vua Chiên Đà Việt

Hán dịch: Lưu Tống Trở Cừ Kinh Thinh. Việt dịch: Thân An - Minh Quý
kinh luat luan 31

Kinh Vua Mạt La

Hán dịch: Lưu Tống Trở Cừ Kinh Thinh. Việt dịch: Thân An - Minh Quý
kinh luat luan 29

Kinh Bát Đại Bồ Tát – Thân An & Minh Quý dịch

Hán dịch: Tống Pháp Hiền. Việt dịch: Thân An - Minh Quý
phap bao 14

Phẩm Nhập Pháp Giới Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật

Đường Địa Bà Ha La dịch. Bản Việt dịch của Thân An - Minh Quý
kinh luat luan 43

Kinh Bà La Môn Trốn Tránh Tử Vong

Phật Thuyết Bà La Môn Tị Tử Kinh Hậu Hán An Thế Cao dịch Bản Việt dịch (1) của Thân An - Minh Quý Bản Việt dịch (2) của Thích Thanh Từ ***Kinh...
kinh luat luan 33

Kinh Thế Gian Xuất Hiện Bốn Loại Người

Phật Thuyết Tứ Nhơn Xuất Hiện Thế Kinh Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch Việt dịch: Thân An - Minh Quý Nghe như vầy, một thời Đức Bà Già Bà...

Bài mới

Xem nhiều