Phật giáo có trọng nam khinh nữ không?
Mời cả nhà cùng lắng nghe chia sẻ của Sư Phụ để giải đáp thắc mắc này.

Trích trong bài giảng: Tại Sao Phụ Nữ Đi Chùa Nhiều Hơn Nam Giới?