Ngữ Lục Bồ Đề Đạt Ma

Ngữ Lục Bồ Đề Đạt Ma

Mục Lục NGỮ LỤC BỒ ĐỀ ĐẠT MA -  I NGỮ LỤC BỒ ĐỀ ĐẠT MA -  II NGỘ TÁNH LUẬN ---o0o--- NGỮ LỤC BỒ ĐỀ ĐẠT MA -  I BỐN QUÁN HẠNH VÀO ĐẠO...
Đại Niệm Xứ (P9) - Pali-Việt Ðối Chiếu

Đại Niệm Xứ (P9) – Pali-Việt Ðối Chiếu

Ðại Niệm Xứ Thiền sư U Silananda Tỳ kheo Khánh Hỷ dịch Việt Pali-Việt Ðối Chiếu -oOo- Abhidhammaa: Vi Diệu Pháp; Thắng Pháp; những giáo pháp cao thượng của Ðức Phật; tạng thứ ba...
Đại Niệm Xứ (P8) - Ghi chú

Đại Niệm Xứ (P8) – Ghi chú

Ðại Niệm Xứ Thiền sư U Silananda Tỳ kheo Khánh Hỷ dịch Việt Ghi Chú Lời Giới Thiệu . Những đoạn chữ in nghiêng được trích từ Kinh Ðại Tứ Niệm Xứ (Maha Satipatthana...
Đại Niệm Xứ

Đại Niệm Xứ

ĐẠI NIỆM XỨ Thiền sư U Silananda - Tỳ kheo Khánh Hỷ dịch Việt Như Lai Thiền Viện, San Jose, Hoa Kỳ 1999 ---o0o--- MỤC LỤC Lời giới thiệu của Ban Tu Thư NLTV Phần...
Não Bộ Trong Lúc Thiền Định

Não Bộ Trong Lúc Thiền Định

Một trong những lãnh vực nghiên cứu thú vị nhất về tác động của việc thăm dò khả năng biến đổi thật sự của cấu trúc não bộ nhờ...
Đại Niệm Xứ (P7) - Hướng Dẫn Hành Thiền

Đại Niệm Xứ (P7) – Hướng Dẫn Hành Thiền

Ðại Niệm Xứ Thiền sư U Silananda Tỳ kheo Khánh Hỷ dịch Việt Hướng Dẫn Hành Thiền Muốn hành thiền, trước tiên bạn phải tìm một nơi thích hợp để giúp cho việc...
Đại Niệm Xứ (P6) - Kinh Đại Niệm Xứ

Đại Niệm Xứ (P6) – Kinh Đại Niệm Xứ

Ðại Niệm Xứ Thiền sư U Silananda Tỳ kheo Khánh Hỷ dịch Việt Kinh Đại Niệm Xứ NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMASAMBUDDHASSA Con xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài là Bậc Alahán...
Đại Niệm Xứ (P5) - Bảo Đảm Thành Đạo

Đại Niệm Xứ (P5) – Bảo Đảm Thành Đạo

Ðại Niệm Xứ Thiền sư U Silananda Tỳ kheo Khánh Hỷ dịch Việt Bảo Đảm Thành Đạo Sau khi đã nghiên cứu Kinh Tứ Niệm Xứ, bây giờ chúng ta nói đến những...
Đại Niệm Xứ (P4) - Quán Sát Pháp Trong Pháp

Đại Niệm Xứ (P4) – Quán Sát Pháp Trong Pháp

Ðại Niệm Xứ Thiền sư U Silananda Tỳ kheo Khánh Hỷ dịch Việt Quán Sát Pháp Trong Pháp Đến đây chúng ta đã nghiên cứu ba trong bốn niệm xứ đó là: Quán...
Đại Niệm Xứ (P3) - Quán Sát Tâm Trong Tâm

Đại Niệm Xứ (P3) – Quán Sát Tâm Trong Tâm

Ðại Niệm Xứ Thiền sư U Silananda Tỳ kheo Khánh Hỷ dịch Việt Quán Sát Tâm Trong Tâm Tâm mà chúng ta muốn nói đến đây là Tâm Vương, một phần của tâm....
Đại Niệm Xứ (P2) - Quán Sát Thọ Trong Thọ

Đại Niệm Xứ (P2) – Quán Sát Thọ Trong Thọ

Ðại Niệm Xứ Thiền sư U Silananda Tỳ kheo Khánh Hỷ dịch Việt Quán Sát Thọ Trong Thọ Chúng ta có nhiều loại cảm thọ: Lạc thọ, khổ thọ và vô ký thọ....
Đại Niệm Xứ (P1) - Quán sát Thân trong Thân

Đại Niệm Xứ (P1) – Quán sát Thân trong Thân

Ðại Niệm Xứ Thiền sư U Silananda Tỳ kheo Khánh Hỷ dịch Việt Quán sát Thân trong Thân (Niệm Thân)  Pháp quán sát đầu tiên là quán sát thân trong thân. Đức Phật đã...
Nền Tảng Của Thiền Định

Nền Tảng Của Thiền Định

Thiền định, thiền quán và thiền định thiền quán song tu, hay nói gọi theo thời xưa là Chỉ, Quán và Chỉ Quán song tu, của Đại thừa được...
Những Lợi Ích Của Thiền Định

Những Lợi Ích Của Thiền Định

Ngày nay, nhiều người khắp nơi trên thế giới, bất luận là theo tôn giáo nào, họ đều ý thức được lợi ích của thiền định. Mục đích gần...
Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức p3

Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức (P3)

Phần III -ooOoo- KINH LỤC Kinh An Ban Thủ Ý  ANAPANASATI, MAJJHIMA NIKAYA 118 (Bản tóm lược) Kinh An Ban Thủ ý dạy 16 phương pháp quán niệm hơi thở, chia làm 4 nhóm, mỗi...
Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức

Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức (P2)

Phần II -ooOoo- BA MƯƠI MỐT BÀI THỰC TẬP Thực Tập Cười Hàm Tiếu 1a/ - Cười hàm tiếu khi mới thức dậy buổi sáng:  Treo một cành lá hay bất cứ dấu hiệu nào,...

Bài mới