Thả một viên đường vào,nước chỉ ngọt một chút.
Cho một thìa giấm vào, sao mà chua chết người.

Con người ta vốn là như vậy. Không vì một niềm vui nhỏ mà hoan hỉ cả năm, nhưng vì một chuyện buồn mà ưu tư suốt đời..

phien muon