Phiền não của đời người nói cho cùng nằm ở 4 câu:
Buông không nổi
Nghĩ không thông
Nhìn không thấu
Quên không được.

phien nao
Vốn dĩ, ai bước vào cuộc đời bạn là do vận mệnh quyết định, nhưng ai ở lại trong cuộc đời bạn thì lại do chính bạn quyết định.

Thử hỏi không đi đến đường cùng, bạn làm sao biết được bản thân có bao nhiêu mạnh mẽ.

Cho nên mới nói, thực ra hết thảy vấn đề chung quy vẫn là vấn đề thời gian, hết thảy phiền não, chung quy đều là tự tìm phiền não.”

-st-