Ngày nay, thật giả lẫn lộn, thị phi trắng đen khó mà dùng lẽ thường tình để mà xét đoán. Xét về người ăn xin cũng vậy! Có người đơn thuần là đi lừa, cũng có người quẫn quá mà phải đi ăn xin.

Nếu đi đường gặp một người khổ hay người ăn xin nhưng mình biết người này dùng tiền đó để uống rượu hay cờ bạc thì mình có nên giúp đỡ họ không? Vì đạo Phật là đạo từ bi và trí tuệ, nếu giúp đỡ họ thì mình không có từ bi và trí tuệ, còn nếu không giúp thì tâm mình nhỏ hẹp, bỏn xẻn.

Vậy trong trường hợp này, chúng ta nên cho hay không cho? Dưới đây là ý kiến của Thầy trong tình huống này.

Bài liên quan