Một số người đi chùa lâu năm, khi được hỏi: Tại sao đến giờ này còn chưa Quy Y?
Họ đáp: QUY Y RỒI – GIỮ GIỚI KHÔNG ĐƯỢC, SỢ TỘI NÊN KHÔNG DÁM QUY Y

Để giải đáp thắc mắc này, mời cả nhà cùng xem trích đoạn trong bài giảng của Sư Phụ: “QUY Y -NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT”