Đảo Trốn Tìm 

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành

Giọng đọc: Dương Liễu