Giang Hồ Sài Gòn

Tác giả : Vũ Quang Hùng

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Xuân Hùng