Những Điều Kì Diệu Về Trái Đất Và Sự Sống 

Tác giả: Tạ Hòa Phương
Nhà xuất bản Giáo Dục ấn hành năm 2007
Giọng đọc: Như Minh