Nụ Cười Chim Sắt

Tác giả: Võ Thu Hương

Nhà Xuất Bản Kim Đồng ấn hành

Giọng đọc: Ngọc Hân