Tế Điên Hòa Thượng – Cư Sĩ Khánh Văn

5264

Tế Điên Hòa Thượng

Tác giả: Cư Sĩ Khánh Văn

Tế Điên Hòa thượng là tác phẩm văn học dân gian Trung Quốc, kể lại sự tích một vị Thiền sư thuộc phái Dương Kỳ, tông Lâm Tế, sống vào đời Tống (khoảng 1150 – 1209) tại vùng Chiết Giang, Trung Quốc.