Tuyết Hư Lão Nhân Tịnh Độ Tuyển Tập

Tuyển tập những bài viết về Tịnh Độ của lão Cư Sĩ Lý Bĩnh Nam do Như Hòa dịch.