Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư

Tác giả: Pháp Sư Đạo Chứng

Tôi vốn là một bác sĩ trị bệnh ung thư, mà lại trở thành bệnh nhân ung thư! Có thể vì lý do này, bạn cho rằng tôi là một bác sĩ vừa dở lại vừa dốt, bản thân còn lo chưa xong, thì nói chi làm được việc gì. Vâng, quả thực là như vậy! Rất nhiều người cười tôi. Tôi cũng cảm thấy bản thân mình đáng cười, một người bác sĩ ngu dốt! Song thực ra, trên đời này, chẳng có một bác sĩ nào mà không mắc bệnh. Càng tìm không ra một bác sĩ nào có thể bảo đảm rằng mình không bệnh, không chết! ….

  Sách nói khác:

 • Những Câu Chuyện Thiện Ác – Thích Tâm Thuận - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Minh Triết Trong Đời Sống - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Lắng Nghe Tiếng Hát Sông Hằng - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Câu Chuyện Dòng Sông - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Cẩm Nang Cho Cuộc Sống – Đạt Lai Lạt Ma - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Ý Nghĩa Sự Sống, Luân Hồi Và Sự Tự Do - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Hoa Trôi Trên Sông Nước - Tổng Hợp Phật Pháp
 • 13 Vị Tổ Tịnh Độ Tông – HT Thích Thiền Tâm - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Vi Tiếu – Sư Viên Minh - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Lời Phật Dạy Trong Kinh Tạng Nikàya – Thích Quảng Tánh - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Bàn Về Hạnh Phúc - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Thiền Sư Trung Hoa – Thích Thanh Từ - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Cặn Bã Ký Ức – Như Sanh - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Lành Dữ Nghiệp Báo – Thích Chân Tính - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Hư Hư Lục – Như Thủy - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Những Câu Chuyện Về Nhân Quả – Thích Tâm Thuận - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Từng Giọt Nắng Hồng - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Luật Tứ Phần Tỳ Kheo Ni - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Thực Tại Hiện Tiền - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Tuyết Giữa Mùa Hè - Tổng Hợp Phật Pháp