Sám hối là quán chiếu lại bản thân, xem mình đã phạm phải những lỗi lầm gì qua thân, khẩu và ý, từ đó thể hiện tâm ăn năn hối cải, và nguyện không để những hành vi sai trái như vậy xảy ra lại trong tương lai. Vậy sám hối có hết tội hay không? Và ai là người có thể “giải tội” cho mình?

Trích trong bài giảng: Khắc Phục Lỗi Lầm