Tham sân si là ba thứ kịch độc luôn tìm ẩn và ngự trị trong tâm ta. Nếu ta không nhận diện được và có cách đối trị thì ta sẽ rất dễ trở thành nạn nhân của nó, vì sao? Vì một khi 3 thứ này nó khởi lên thì nó sẽ thiêu cháy tất cả nào là nhân cách đạo đức, sự sáng suốt, tài sản và thậm chí ngay cả mạng sống của ta không chỉ 1 đời kiếp này còn những kiếp sau nữa.

Cùng nghe Sư Phụ chia sẻ để hiểu được sân si hủy hoại chúng ta như thế nào và tìm cách diệt trừ nhé!