Có sao hạn, năm tuổi không? Và vào những năm được cho là năm tuổi, thì phải làm sao để bình an vượt qua?

Mời cả nhà cùng nghe Sư Phụ chia sẻ.

Trích trong bài giảng: Phật pháp vấn đáp 06 

Bài liên quan