Sống khiêm hạ giữ lòng tôn trọng kính quý người nhưng không hèn hạ khúm núm. Một thái độ cầu cạnh luôn làm cho người ta cúi luồn khúm núm mất tư cách.

song khong chi la ton tai
 

Sống có điều độ tiết chế là biểu hiện một nhân cách phẩm hạnh cao. Nếu tự thấy mình còn nhiều ngu dốt, thì tự mình mới thể hiện được tánh khiêm nhường, luôn thấy mình còn nhiều lầm lỗi sai sót thì mới có cơ hội sửa chữa lỗi lầm khi có ai đó góp ý.

Vấn đề không phải là chúng ta sống bao lâu mà sống như thế nào cho có ý nghĩa lợi ích thiết thực với cuộc đời.

Bị khen không mừng, bị chê không buồn, những vui buồn khen chê, cả hai đều khiến cho ta chạy theo & bỏ quên mình là ai, với lại không phải lời khen chê nào cũng thật lòng.

St

Bài liên quan