Con người sinh ra, không hiểu sao luôn có ý nghĩ mọi việc phải theo ý mình. Trái ý mình thì cho đó là khổ đau. Theo ý mình thì cho là hạnh phúc.

Rồi ngẫm lại, tất cả theo ý mình chắc gì đã tốt. Nghịch ý mình chắc gì đã không tốt. Tốt hay không tốt đều vốn tại bởi lòng người.

song thanh thoi

Trong nghịch cảnh, ta vẫn tự tại. Trong cảnh phồn hoa ta vẫn ung dung.

Lòng, vốn chẳng nên cầu cạnh điều gì. Thấy việc tốt thì làm, thấy việc xấu thì tránh.

Sống vậy mới thấy chút thảnh thơi…

-st-