Cuộc đời vốn huyễn hóa, giả tạo… Nhưng chúng ta lại xây dựng biết bao nhiêu sự giả tạo trên sự giả tạo đó, làm sao có thể được hạnh phúc, an vui?

Trích từ bài giảng: Chấp Là Nguồn Gốc Của Khổ Đau