Khả năng “tùy dyên” của chúng ta càng lớn thì sự thanh thản trong tâm hồn sẽ càng lớn.

Trích trong bài giảng: Ở Đời Vui Đạo 

Bài liên quan