Những trang phục bằng lông/da thú có thể tạo cho người mặc vẻ đẹp mỹ miều, sang trọng, nhưng nó được làm ra bằng sinh mạng của những con thú vô tội phải chịu nỗi đau thấu trời từ việc bị lột da lông khi còn sống.

Chúng ta có nên đẹp bằng cách này không?

Trích: Số Phận Rủi May
http://phatphapungdung.com/so-phan-rui-may-thay-thich-phuoc-tien-2015-23521.html