Sự khiêm hạ chưa bao giờ là thừa. Dù bạn ở bất cứ đâu. Dù bạn là ai.
Như nước, khiêm hạ mà trong sạch.

Bạn đừng vội cho khiêm hạ là luồn cúi.
Cũng đừng cho khiêm hạ là sợ hãi trước một thế lực lớn hơn.

thichphuoctien-khiem-ha

Người khiêm hạ, đơn giản là vì họ biết. Họ còn thiếu sót. Họ còn cần lắng nghe và học hỏi.

Ai ai cũng có thể là thầy của họ. Một con chó, một tên ăn trộm, một bác nông dân hay một người giàu có quyền lực.

Người khiêm hạ biết ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu của riêng mình. Việc của bạn không phải là chỉ trích điểm yếu của người khác khi họ chưa sẵn sàng lắng nghe. 

Việc của bạn là nhìn điểm mạnh người người khác mà học hỏi.

Nói khiêm hạ là tôn trọng người. Thật ra là tôn trọng và học hỏi cho chính mình. Một đức tính tốt cho mình cho người như vậy. Thật đáng lưu lại và học hỏi.

(st)