Vì cố chấp vào thói quen xấu cố hữu, con người đang gặp nhiều vấn đề rắc rối cho mình, mà không bao giờ nhận ra được rằng rất có thể có một giải pháp ở rất gần, trước mắt, vì từ lâu, con người đã thường tự giam mình trong những cái lồng của thói quen, sự cố chấp, sự ích kỷ, tham lam… và sự lệ thuộc vào người khác.

Trích trong bài giảng: Chuyển Hóa Thói Quen 

Bài liên quan