Đối với nhiều người, Phật pháp màu nhiệm chính là sự thần thông quảng đại. chư Phật nghe thấu, hiểu rõ tiếng lòng tiếng khổ của chúng sinh và ra tay giúp đỡ, giải quyết mọi khó khăn hoạn nạn ấy. Nhưng có phải chỉ cần quỳ dưới chân Phật, cầu xin khấn vái thì mọi việc sẽ được hanh thông, cuộc đời sẽ gặp nhiều may mắn không?

Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ dưới đây.

Trích trong bài giảng: Sự Mầu Nhiệm Có Từ Đâu?

 

Bài liên quan