Sống với lòng ích kỷ sẽ khiến tâm chúng ta ngày càng nhỏ hẹp, chỉ biết đến lợi ích của bản thân mà quên đi sự sẻ chia, hy sinh cho mọi người xung quanh. Hãy cứ cho đi khi bạn vẫn còn thứ để cho, hãy sống là làm thiện với tâm rộng lớn để đem lại an lạc cho chính bản thân mình và người khác.

Trích trong bài giảng: Quay đầu là bờ 

Bài liên quan