– Khỏe, không phải là nhấc lên Mạnh, mà là để xuống Nhẹ
– Kính, không phải là đối với Trên, mà là xử với Dưới
– Ðẹp, không phải là hút Người Vào, mà là giữ người Ở Lại
– Xấu, không phải tại Gương Mặt, mà ở tại Cách Sống
– Khéo, không phải tạo điều To, mà là làm điều Nhỏ
– Hay, không phải là Ngạc Nhiên, mà là sự Thú Vị
– Buồn, không phải do Bên Ngoài, mà vì ẩn ở Bên Trong”

Bản thân chúng ta sau khi học Phật đã có sự thay đổi như thế nào? Chúng ta cùng nghe Sư Phụ chia sẻ và tự xét lại bản thân mình nhé!

Bài liên quan