Mỗi ngày con tập một chữ buông
Buông thương, buông ghét
Buông buồn, buông vui
Buông cho nó khỏe người ơi
Buông cho lòng dạ thảnh thơi nhẹ nhàng.

Bài liên quan